Vilka är vi

Bolaget startade 1964 med namnet Genberg & Fredriksson men redan året efter, 1965, köpte Bengt Fredriksson ut Genberg, därefter byttes namnet till Sörby Järn & Metall AB. 1985 köpte sonen Mikael Fredriksson samt svärsonen Mikael Ericson loss bolaget av Bengt Fredriksson och driver sedan dess Sörby Järn & Metall AB vidare. Från start utfördes arbeten åt Vattenfall och ASEA Atom både på egen verkstad samt kärnkraftsanlägg- ningarna, men när dessa började avvecklas så inriktade bolaget sig på övriga ASEA (idag ABB) och ugnsbolaget Tabo. Sedan dess och fram till idag har vi knutit flera stora kunder till Sörby, så vår sammanlagda kompetens och erfarenhet ökar för varje år.

Vad vi gör idag
Vi är idag ett företag som arbetar mycket med helhetslösningar där vi köper in vissa detaljer och tillverkar resterande delar själva, samt märker och packar för vidare transport direkt till kundens site. Vår största kompetens ligger inom tillverkning och renovering av detaljer till vattenkraftsgeneratorer och kremations- ugnar. Vi är dock öppna för andra helt nya och spännade utmaningar inom ramen för bolagets verksamhet. Vi är idag 14 anställda och omsätter cirka 24 miljoner kronor per år.

Licenser och certifieringar
Vi har svetslicens EN-287-1 intyg och certifiering utfärdat Dekra. Vi är även certifierade för ISO 3834-2 och 15085.


Miljöpolicy
Mijopolicy
Vår målsättning är att främja miljön och sträva efter en hållbar utveckling. Genom att kontinuerligt utbilda och informera vår personal kan vi bidra till en minskad påverkan på miljön. Vi skall verka för att med hög miljö och kvalitet kunna utföra ordrar, tjänster och service. samt att hela tiden vara bland de främsta på miljöområdet. Läs hela miljöpolicyn

Kvalitetspolicy
Sörby Järn & Metall AB och var och en av de anställda ska leverera produkter i tid och med noll fel så att de uppfyller förväntad kvalitet till slutkund. Med produkter avses både varor och tjänster. Vår kvalitetspolicy innebär att vi inom Sörby Järn & Metall AB alltid skall eftersträva att infria förväntningarna hos våra kunder. Läs hela kvalitetspolicyn